Εκκλησίες

292

Σταυροειδής εγγεγραμμένος μεταβυζαντινός ναός, με τρούλλο και εγκάρσιο καμαροσκεπή νάρθηκα, ανακαινισμένος στα τέλη του 19ου αι. Στο εσωτερικό κοσμείται με τοιχογραφίες. Πανηγυρίζει του Αγίου Νικολάου στις 6 Δεκεμβρίου

Ο ναός του Αγίου Νικολάου βρίσκεται ΒΑ του οικισμού, μεταξύ των οδών Σαλαμίνος-Βυζαντίου-Αγ. Νικολάου, πίσω από τον Άγιο Τρύφωνα Παλλήνης.

Ο ναός έχει ένα μεγάλο περιβάλλοντα χώρο, που είναι περιφραγμένος και διαμορφωμένος με ιδιαίτερη επιμέλεια. Στην νοτιοανατολική γωνία υπάρχει η προτομή του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη, που είχε ιδιαίτερη συμπάθεια στην περιοχή του Χαρβατίου (της νυν Παλλήνης) και την επισκεπτότανε συχνά, όπως και το παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου στο οποίο έψελνε.

Πρόκειται για ένα σταυροειδή εγγεγραμμένο μεταβυζαντινό ναό με χαμηλό κυλινδρικό τρούλλο. Ο ναός είναι ανακαινισμένος, και καλοδιατηρημένος, και η τοιχοποιία του από προσεγμένη αργολιθοδομή, έχει αποκαλυφθεί μετά από την απόξεση των επιχρισμάτων. Καταλήγει ανατολικά σε ημιεξαγωνική κόγχη Ιερού, που έχει το ίδιο ύψος με τα γωνιακά διαμερίσματα, τα οποία που «γεμίζουν» τις γωνίες της σταυροειδούς κάτοψης. Η κόγχη φέρει ένα στενό μονόλοβο παράθυρο. Στη δυτική πλευρά υπάρχει καμαροσκέπαστος εγκάρσιος νάρθηκας. Οι διαστάσεις του ναού με το νάρθηκα είναι 6.50 x 9.80 μ. και με την κόγχη είναι 10.50 μ. περίπου. Στη βόρεια και νότια όψη του εγκαρσίου σκέλους του σταυρού υπάρχουν δύο τοξωτά παράθυρα. Ένα παρόμοιο παράθυρο έχει η νότια πλευρά του νάρθηκα ενώ η βόρεια πλευρά έχει ένα στενόμακρο παράθυρο τύπου πολεμίστρας.

Η κάτοψη του κυρίως ναού είναι περίπου τετράγωνη ενώ με το νάρθηκα ο ναός αποκτά αρμονικές αναλογίες (περίπου στα

2/3 η σχέση πλάτους-μήκους). Τα ύψη δεν παρουσιάζουν μεγάλες διαβαθμίσεις, ένα πρώτο ύψος συγκροτείται από την κόγχη και τα γωνιακά διαμερίσματα των σκελών του σταυρού, ένα δεύτερο ύψος με μικρές διαφοροποιήσεις συγκροτείται από τα σκέλη του σταυρού, τα λοφία και το νάρθηκα. Εντύπωση προκαλεί το μικρό ύψος του τρούλλου, που «κρατάει» το ναό χαμηλά και δεν έχει καθόλου ανοίγματα.

Το ναό περιτρέχει οδοντωτή διακοσμητική ταινία στο ύψος της στέγης. Στην πρόσοψη πάνω από την είσοδο υπάρχει η αβαθής ημικυκλική κόγχη, που επιστέφεται με διακοσμητική οδοντωτή ταινία, ενώ πιο πάνω το κεντρικό μέρος του νάρθηκα σχηματίζει αετωματική απόληξη.

Ο ναός έχει ανακαινιστεί στο τέλος του 19ου αιώνα, ενώ έχουν υπάρξει και μεταγενέστερες επεμβάσεις.

Στο εσωτερικό του ναού σώζεται μόνο αγιογραφία στον τρούλλο, ο «Θεός Πατέρας».

Δεν έχουμε στοιχεία ακριβούς χρονολόγησης του ναού. Ο αρχιτεκτονικός τύπος και κάποια χαρακτηριστικά του τον τοποθετούν στα χρόνια της Τουρκοκρατίας.

Καμία δημοσίευση για προβολή