Τοπική αυτοδιοίκηση

295

Η Παλλήνη διοικητικά έχει την ακόλουθη εξέλιξη:

Οι οικισμοί Χαρβάτι και Κάντζα το έτος 1835 είχαν υπαχθεί στο Δήμο Μυρινούντος της επαρχίας Αττικής, του νομού Αττικοβοιωτίας. Έδρα του δήμου ήταν το Λιόπεσι (σημερινή Παιανία).

Το 1840 οι δύο αυτοί οικισμοί υπήχθησαν στον Δήμο Κεκρωπίας, που προήλθε από τη συγχώνευση των Δήμων Μυρινούντος και Αραφήνας και είχε έδρα το χωριό Κουρσαλάς (Κορωπί).

Το 1847 η έδρα του δήμου από το Κορωπί μεταφέρθηκε στο Μαρκόπουλο.

Στις 27.1.1905 (ΦΕΚ 18) το χωριό Χαρβάτι με Βασιλικό Διάταγμα μετονομάσθηκε σε Παλλήνη και έτσι επίσημα πλέον επανήλθε στο αρχικό και σωστό ιστορικό του όνομα.

Το 1912 με Βασιλικό Διάταγμα «Περί αναγνωρίσεως κοινοτήτων εν τω νομώ Αττικής και Βοιωτίας (ΦΕΚ 262)», ιδρύεται κοινότητα με την ονομασία Παλλήνη (Χαρβάτι), στην οποία ανήκουν οι οικισμοί Κάντζα (Λεοντάριο) και Κάτω Χαρβάτι (Πεύκα). Η πραγματική όμως λειτουργία άρχισε τρία χρόνια αργότερα, δηλ. Την 5.6.1915, οπότε και διορίστηκε κοινοτική αρχή.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΑΠΟ ΕΩΣ
1) Μιχαήλ Δ. Καλλιφρονάς 5.6.1915 12.9.1919
2) Νικόλαος Μπαλούρδης 13.9.1919 21.1.1923
3) Δημήτριος Σιδέρης 22.1.1923 5.12.1925
4) Νικόλαος Μπαλούρδης 6.12.1925 8.9.1928
5) Σωτήριος Μπέλμπας 9.9.1928 23.11.1929
6) Ιωάννης Λέκκας 24.11.1929 23.1.1932
7) Σωτήριος Μπέλμπας 24.1.1932 7.4.1934
8) Νικόλαος Δέδες 3.2.1935 16.2.1938
9) Αλέξανδρος Ρομποτής 28.1.1935 22.2.1935
10) Νικόλαος Δέδες 23.2.1935 16.2.1938
11) Αναστάσιος Οικονόμου 6.3.1938 27.1.1943
12) Παναγιώτης Παπαϊωάνου 28.1.1943 5.3.1945
13) Αναστάσιος Οικονόμου 6.3.1945 29.9.1949
14) Ιωάννης Καραμπίνης 30.0.1949 2.7.1967
15) Βασίλειος Δέδες (Προεδρεύων) 3.7.1967 31.8.1967
16) Γεράσιμος Γιαννάτος 1.9.1967 15.10.1974
17) Κωνσταντίνος Παπαθεοδώρου 16.10.1974 21.34.1975
18) Νικόλαος Μίλησης 1.6.1975 31.12.1982
19) Γεώργιος Σμέρος 1.1.1983 31.12.1990

Καμία δημοσίευση για προβολή